loading

Ált inf. és Jogi nyilatkozatok

A weboldalon (továbbiakban: Weboldal) elérhető bármely oldal megnyitásával Ön elfogadja a jelen Nyilatkozatban felsorolt feltételeket és hozzájárul a Weboldal megnyitásához, vagy az azon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatainak kezeléséhez.

Az Autó Szántó Kft.  figyelmet fordít az Ön személyes adatainak a védelmére, illetve a Weboldal látogatása, továbbá a Weboldalon található szolgáltatások igénybevétele során a személyes adatok kezelésével kapcsolatos fenntartásaira és mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldal látogatása során az Ön személyes adatait megvédje és a Weboldal látogatásában örömét lelje. Mindazonáltal, az Autó Szántó Kft.-nek szintén tekintettel kell lennie saját jogos érdekeire, melyek meghatározzák a Weboldal látogatásához, illetve a Weboldalon található szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatok típusát és mennyiségét.  Suzuki tudomására jutó adatok mennyisége és típusa attól függ, hogy Ön a Weboldalt miképp használja.


Tartalmi Korlátozás


A Weboldal Suzukira, termékeire és promóciós kampányaira vonatkozó adatokat tartalmaz. A Weboldalon bemutatott Suzuki gépjárművek kizárólag európai specifikációknak megfelelő és felszereltséggel szállított modellek, melyeket Suzuki Magyarországon és a környező Közép-Európai országokban kínál márkakereskedői hálózatán keresztül. A Weboldalon feltüntetett promóciós kampányokban való részvétel kizárólag azon országokban lehetséges, melyeket a promóciós kampány leírása kifejezetten meghatároz. Pillanatnyilag a Weboldalon található valamennyi árinformáció forintban meghatározott.


Eladási ajánlat kizárása


A Weboldalon feltüntetett minden adat tájékoztatási célokat szolgál, s nem Suzuki termékek vételére vagy eladására vonatkozó ajánlat. Bármely új Suzuki gépjármű érékesítésére kizárólag Suzuki szerződött márkakereskedői jogosultak. A Weboldalon feltüntetett és a magyar piacra vonatkozó Javasolt Fogyasztói Ár magába foglalja a szállítási költségeket, az irányadó adókat és a javasolt kiskereskedelmi felárat. Mindazonáltal, Suzukinak nem célja a Suzukival szerződött márkakereskedőknél elérhető aktuális adatok pótlása, ezért a Weboldalakon található információkra alapozott bármilyen döntés a döntést hozó felelőssége, az ezen információk alapján hozott döntésekért Suzuki a felelősségét kizárja.


Egyéb szabályok


Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, automatizált módon, a rendszert üzemeltető beavatkozási lehetőségének korlátozásával vagy kizárásával.
Suzuki egyes karbantartási és egyéb feladatok ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe, az Info tv. rendelkezéseinek megfelelően. E feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet. Az érintett kérelmére Suzuki tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Suzuki az adatkezelési tevékenysége során az Avtv. rendelkezéseinek és az adatvédelmi joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.
Suzuki ingyenes hírlevelek, mint például a Suzuki Hírlevelek és alkalomadtán promóciós e-mail küldésének lehetőségét ajánlja szolgáltatásként a Weboldal látogatói részére. Suzuki kizárólag abban az esetben küld e-mailt, ha a látogató Suzuki weboldalain vagy nyeremény-promóciókon keresztül beleegyezését adta a küldemények fogadásához. Ha egy látogató a tájékoztatási szolgáltatásunkat választva felhívja barátja(i) figyelmét a Weboldalra, a látogatótól a barát(ok) nevének és e-mailcímeinek megadását kérjük. Suzuki a barát(ok)nak automatikus, egyszeri, a Weboldal látogatására szóló meghívót küld ki. Suzuki az így kapott adatokat nem tárolja és az adatokat kizárólag az egyszeri e-mail küldésének céljára használja fel.


Nyeremény-promóciók és Más Promóciók Útján Gyűjtött Személyes Adatok


Egyes esetekben Suzuki nyeremény-promóciót, „giveaway" vagy más típusú promóciókat ajánl a Weboldalon. Az ezekben történő részvétel lehetővé tétele érdekében Suzuki Személyes Adatokat kérhet Öntől. Személyes Adatok gyűjtése és feldolgozása mindig jelen Nyilatkozattal és/vagy a konkrét nyeremény-promócióra, „giveaway" vagy más típusú promóciókra megállapított szabályzattal összhangban történik.


Szerzői jogi/Védjegy Oltalom


A Weboldal szerzői joga a Magyar Suzuki Zrt-t illetik meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.
A Weboldalon használt Suzuki védjegyek és arculat a Suzuki Motor Corporation (SMC) bejegyzett védjegyei.
A Weboldalon elhelyezett adatokat és tartalmakat Ön kizárólag személyes céljaira használhatja (a kereskedelmi célú felhasználás kifejezett írásbeli, eltérő közlési engedély hiányában tilos) és Ön semmilyen célból nem másolhatja le, nem sokszorosíthatja, nem adaptálhatja, nem jelenítheti meg és nem teheti közzé, sem egészében, sem egyes részeiben, illetve a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban a  Suzuki vagy SMC kifejezett írásbeli engedélye nélkül. A Suzuki védjegy és arculat nem használható, tölthető le, másolható és terjeszthető Suzuki vagy SMC előzetes kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. Minden jog fenntartva. Fent írt kifejezett eltérő rendelkezés kivételével egyetlen tartalom sem értelmezhető bármely védjegy alapján fennálló engedély vagy jog átengedéseként. Az írásban esetlegesen engedélyezett másodközlésnek meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. Felhívjuk figyelmét, hogy a Suzuki érdekeit sértő védjegy vagy arculathasználat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Suzuki minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.
E World Wide Web szolgáltatásról szóló referenciák (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban. Suzuki fenntartja magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen és annak megszüntetését kezdeményezze. A kapcsolódás elhelyezésről a „Kapcsolatfelvétel" pont alatti címen kérünk bejelentést:


Felelősség és Szavatosság Kizárása


Suzuki fenntartja a Weboldalon elhelyezett adatok bármikor és előzetes értesítés nélkül történő módosításának jogát. Jóllehet Suzuki minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a Weboldalon található információk pontosak legyenek, de a pontosság nem garantálható ezért Suzuki semmilyen felelősséget nem vállal Weboldalon elhelyezett adatok pontosságáért, teljességéért és érvényességéért. A Weboldalon elhelyezett minden információ és tartalom csak e formában és mindenfajta felelősség kizárásával nyújtott. A Weboldal más, a Weboldaltól teljesen független weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Suzuki nem vállal felelősséget a linkekben elhelyezett adatok pontosságáért, teljességéért és érvényességéért, valamint egyetlen harmadik személy vagy más jogalany weboldalára mutató link sem értelmezhető akként, hogy Suzuki az adott személy vagy jogalany weboldalát, termékeit vagy szolgáltatásait ajánlja, azokhoz csatlakozott vagy azokkal egyetért. Külső vagy más weboldalakra Ön mindig saját kockázatára csatlakozik. E más weboldalak megbízható és bizalmas módon történő használatáért Suzuki felelősséget nem vállal.
A SUZUKI SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN A WEBOLDAL VAGY HYPERLINKELT WEBOLDAL HASZNÁLATA VAGY AZOK HASZNÁLATRA KÉPTELEN ÁLLAPOTA, NEM MEGFELELŐ MŰKÖDÉSE, ÜZEMZAVARA, VAGY AZ ADATOK BÁRKI ÁLTAL TÖRTÉNŐ ILLETÉKTELEN MEGVÁLTOZTATÁSA, ILLETVE AZ INFORMÁCIÓTOVÁBBÍTÁSI KÉSEDELEM, SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUS, VONAL- VAGY RENDSZERHIBA, VAGY MÁS HASONLÓ OK MIATTI KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES VAGY MÁS TÍPUSÚ KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT BELEÉRTVE AZ ELMARADT HASZNOT, ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT, ADATVESZTÉST, MÉG AKKOR SEM, HA EZEK VALAMELYIKÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL KIFEJEZETT TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT.


Kapcsolatfelvétel


Amennyiben kérdése vagy véleménye lenne Suzuki Online Személyiségvédelmi és Felhasználási Nyilatkozatával összefüggésben vagy többet szeretne tudni Suzuki adatfeldolgozóiról, kérjük a Suzuki Weboldalakon „Céginformáció" címszó alatt időről időre elhelyezett postacím(ek)en keresztül vegye fel a kapcsolatot Suzukival. Suzukival történő kapcsolatfelvétel során kérjük, legyen tekintettel arra, hogy Suzuki, illetékes munkavállalójának előzetes beleegyezése nélkül, nem fogad bizalmas információt egyetlen látogatótól  sem - amennyiben mégis így kap bizalmas információt, úgy az bizalmas információnak a továbbiakban nem tekinthető.
Amennyiben a Suzuki termékeire vagy promóciós kampányaira vonatkozó kérdése lenne, úgy kérjük kérdéseit közvetlenül az Önhöz legközelebbi szerződött márkakereskedőhöz intézze.


Online Személyiségvédelmi és Felhasználási Szabályzat Elfogadása


Ismételten felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldal felhasználásával Ön elfogadja Suzuki Nyilatkozatában foglalt rendelkezéseket. Amennyiben jelen szabályzattal nem értene egyet, kérjük, ne látogassa a Weboldalt. Fenntartjuk a Nyilatkozat bármely részének előzetes értesítés nélkül történő módosítására vonatkozó jogunkat. A Weboldal látogatása során kérjük, ellenőrizze annak bármely esetleges változását.